Modele Ising pe structuri de tip rețea

Published: 12 December 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/vhgfg9kz68.1
Contributor:
Petre Boboc

Description

Rezultate experimentale obțiunte în Lucrarea de Licență "Modele Ising pe structuri de tip rețea".

Files

Categories

Applied Sciences

Licence