Дослідницькі дані дослідження особливостей вживання слів подяки дітьми старшого дошкільного віку (таблиці результатів дослідження)

Published: 13 October 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/x55wpvswty.1
Contributors:
,
,

Description

Дослідницькі дані демонструють результати дослідження динаміки формування емоційно-ціннісного ставлення до вживання слів подяки українською мовою як державною у дітей старшого дошкільного віку, динаміку формування знань та володіння етикетними комунікативними формулами висловлення подяки у дітей старшого дошкільного віку, динаміку формування спрямованості різних форм мовленнєвих висловлювань вдячності на дорослих та/або дітей, динаміку формування дотримання правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету у дітей старшого дошкільного віку, динаміку формування елементарних узагальнень та самостійних зв’язних суджень стосовно почуттів інших людей та своїх особистих у старших дошкільників та ефективність програми розвитку вживання слів подяки дітьми старшого дошкільного віку (за даними статистичного аналізу). Також таблиці сирих даних дослідження з проміжними результатами математико-статистичної обробки.

Files

Categories

Psycholinguistics, Child Psychology

Licence