Doskonalenie kompetencji badawczych i cyfrowych studentów KN INNOWACJA w reakcji na pandemię COVID w ramach programu “Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (SKN/SN/496381/2021) - BAZA 2

Published: 12 August 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/x5zfskmhfm.1
Contributor:
Monika Baryła-Matejczuk

Description

Baza zawiera wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Doskonalenie kompetencji badawczych i cyfrowych studentów KN INNOWACJA w reakcji na pandemię COVID w ramach programu “Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (SKN/SN/496381/2021). Wyniki odnoszą się do narzędzi: EPR-R, CISS, KPD, STAI, KNS

Files

Institutions

Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Categories

Student, COVID-19

Licence