IT & C

Published: 14 February 2024| Version 4 | DOI: 10.17632/xbk7mdkw9r.4
Contributor:
Nicolae Sfetcu

Description

Revista IT & C este o publicație trimestrială care se concentrează pe domeniile tehnologiei informației și comunicații, și pe domenii conexe de studiu și practică. Revista intenționează să ajute la înțelegerea naturii globale a provocărilor informatice, în special tehnologie informației și comunicații. Revista IT & C aspiră să promoveze un dialog între diverse perspective și experiențe, bazat pe cercetări originale asupra practicii și studiului tehnologiei informației și comunicații la nivel național, european și global. Revista IT & C permite cercetătorilor și practicienilor, atât din sectorul public cât și din cel privat, să-și împărtășească cunoștințele, ideile și abordarea cu privire la studiile de tehnologia informației și comunicații. Printr-o selecție riguroasă a articolelor, revista IT & C aderă la misiunea sa axată pe oferirea de șanse egale cadrelor universitare și practicienilor din domeniile specifice să discute și să provoace idei consacrate și emergente, să abordeze lacunele existente în cunoaștere prin promovarea noilor cunoștințe, și să modeleze evoluția cunoașterii dincolo de comunitățile tradiționale de cercetare. Revista IT & C este o publicație trimestrială de informare, studii și comunicări, cu scopul de a contribui fundamental la înțelegerea conceptelor specifice tehnologiei informației și comunicații și a aplicațiilor practice ale acestor concepte. Revista se constituie într-o sursă de lucrări semnificative în domenii de cercetare care includ: Tehnologia Informației Telecomunicații Internet Software Programare Dezvoltare web Securitate cibernetică Afaceri online Media Revista IT & C oferă un mediu proprice pentru publicarea cercetărilor științifice și a realizărilor tehnologice realizate de comunitatea internațională. Revista IT & C include lucrări prin care intenționează să contribuie la înțelegerea naturii și societății. Abordările variate ale problemelor vor fi binevenite. Articolele teoretice și de revizuire vor fi luate în considerare, dar se va acorda preferință cercetării originale. Accentul revistei este pe progresele cercetării privind metodologiile noi și inovatoare în rezolvarea problemelor tehnologiei informației și comunicații. Revista va funcționa ca un catalizator în diseminarea cercetării originale și inovatoare și a realizărilor comunităților tehnologiei informației și comunicații. Intenția revistei este să servească drept o resursă importantă pentru cercetătorii care doresc să studieze evoluțiile și evenimentele anterioare și evaluarea analitică a viitoarelor evenimente din domeniile tehnologiei informației și comunicații. Print: ISSN 2971-9097 ISSN-L 2821-8469, Online: ISSN 2821-8469 ISSN-L 2821-8469, DOI: https://doi.org/10.58679/it84431

Files

Categories

Software, Communication, Cybersecurity, Information Technology, Computer Program

Licence