Data for: 3293945

Published: 30 November 2018| Version 2 | DOI: 10.17632/xn6yt565cz.2
Contributor:
Krzysztof Rospondek

Description

Ekonomiczne konsekwencje decyzji przedsiębiorstwa PKN Orlen na podstawie analizy ekonomicznej z użyciem danych mikroekonomicznych i makroekonomicznych.

Files

Categories

Economics, Finance

Licence