Metal-organic frameworks@silk composites as efficient levofloxacin carriers against nosocomial infections and pathogens

Published: 2 January 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/ycgwgjfz3k.1
Contributors:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, Przemysław Jodłowski

Description

The deposit contains data for the paper "Metal-organic frameworks@silk composites as efficient levofloxacin carriers against nosocomial infections and pathogens" including SBET, FTIR, microscope, UV-VIS.

Files

Institutions

Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, Instytut Mechaniki Gorotworu PAN, Polska Akademia Nauk Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Akademia Gorniczo-Hutnicza imienia Stanislawa Staszica w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

Categories

Chemical Engineering, Biomedical Materials

Licence