Data for: Ekonomiczne konsekwencje decyzji przedsiębiorstwa PKN Orlen na podstawie analizy ekonomicznej z użyciem danych mikroekonomicznych i makroekonomicznych.

Published: 30-11-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/zd2jrt5kyv.1
Contributor:
Krzysztof Rospondek

Description

Ekonomiczne konsekwencje decyzji przedsiębiorstwa PKN Orlen na podstawie analizy ekonomicznej z użyciem danych mikroekonomicznych i makroekonomicznych.

Files