III Warsztatach Naukowych Polskiego Towarzystwa Węglowego

Published: 15 July 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/ztchkjrjmk.1
Contributor:
Sandra Paszkiewicz

Description

Wystąpienie na III Warsztatach Naukowych Polskiego Towarzystwa Węglowego pt. „Nowe trendy w nauce o węglu" które odbyły się 24 czerwca 2022 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Files

Institutions

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Categories

Materials Science Engineering

Licence